در چه مواردی اکوکاردیوگرافی جنین درخواست می شود ؟؟

 

در چه مواردی اکوکاردیوگرافی جنین درخواست می شود ؟؟

در راستاي غربالگري بيماري هاي جنين و براي شناسايي و درمان به هنگام ناهنجاري هاي قلبي، پيش از پايان هفته 19 بارداري، اكوي قلب جنين، پس از درخواست پزشك زنان و زايمان، بدست فوق تخصص قلب كودكان انجام ميشود. از ديد انديكاسيون هاي اكوي قلب جنين، مادران باردار به دو گروه بزرگ بخش مي شوند

مادرانپ با خطر بالا  high Riskكه حتماً بايد اكوي قلب جنين شوند.

مادران با خطر پائين  Low Risk كه بهترست، اكوي قلب جنين برايشان درخواست و انجام شود.

  گروه 1 مادرانی هستند، كه ريسك بيماريهاي مادرزادي قلب (CHD) در جنين آنها بالاست. بنابرين بايد اكوگارديوگرافي جنين شوند. و چنانچه اكو درخواست و يا انجام نشود، ميتواند دردسرهاي دانشيك (علمي) و هوده اي (قانوني) بدنبال داشته باشد. اين گروه مادرانِ بارداري را در بر ميگيرد، كه؛

سابقه خانوادگي مثبت دارند. يعني در خود، شوهر، فرزندان و يا خويشان درجه يك آنها بيماري مادرزادي قلب داشته اند. به دليل رُل فاكتورهاي ژنتيك در پيدايش اين بيماريها.

  ٢- سابقه بيماريهاي ژنتيك يا سندرم هاي كروموزومي در خانواده،؛ چون 10-15%  كيس هاي CHD، همراه با آنوماليهاي كروموزومي و بفرم Multiple Anomalies ميباشند. و در 10% موارد در زمينه بيماريها ژنتيك، مانند PKU، ديابت قندي ، بيماريهاي كلاژن وسكولر از جمله SLE و....

 ٣- سونوگرافي آبنرمال در غربالگري اول يا دوم يا هردو، يا حتا گمان به آنوماليهاي ارگانهاي ديگر مانند؛ مغز، كليه، گوارش و...٤-آريتمي هاي قلبي 

٥-افزايش NT  

٦-اوليگو يا پلي هيدرآمنيوس 

٧-بالا بودن ايندكس انوماليهاي كروموزومي، چون؛ تريزومي هاي 13,18,21 و.... 

٨-بارداريهاي دو يا چند قلوئي 

٩-بالا بودن سن مادر باردار  

١٠-نرمال نبودن بيوشيمي، در غربالگري اول يا دوم مانند؛ AFP,hCG,PAPp-A&uE3

گروه 2 مادران با ريسك كم براي CHD هستند. در اين گروه اگرچه ريسك فاكتور شناخته شده اي ديده نشده است. ولي بهتر است، براي اينها هم اكوي قلب جنين درخواست شود. اگرچه در قالب پروتكل وزارتخانه اجباري نيست. چرا!؟؟  چون در حدود 80% موارد CHD، در فرزندان اين گروه از مادران ديده مي شود. كه Risk Factor(s) آشكاري در آنها شناسائي نشده است.

آدرس

سعادت آباد ، چهار راه سرو ،نبش آسمان سوم شرقی ، پلاک 2 واحد 9

22066344

info@parandasgari.com

شنبه تاچهارشنبه 9 صبح تا6 عصر

سه شنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
دکتر پرند عسگری